طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه و کامپیوتر

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه و کامپیوتر

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه با ظرفیت ۲۴۹۶ هنرجو در سال آماده دانلود می باشد.

اهمیت یادگیری درست و صحیح کامپیوتر پیش از پیش فزونی یافته زیرا کامپیوتر تاثیر شگرفی در زندگی های امروزی پیدا کرده و افراد جویای کار  برای جذب بازار کار مستلزم یادگیری و حداقل آشنای به کامپیوتر می باشند.

به همین دلیل آموزش علمی و کاربردی این علوم مورد توجه قرار گرفته.

برخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه:

_هزینه های ثابت و متغییر

_اثایه اداری

_تجهیزات فنی مورد نیاز

_هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

برای مشاهده و دریافت اینجا کلیک کنید